School

Short Term Internship Mobility

I was in Berlin with my 6 students and a colleague during the month of June as part of the Erasmus+ project of the Ankara Provincial Directorate of National Education. My students, who did their internship at GT ARC within the Berlin Technical University, focused on the internet of things, autonomous vehicles, renewable energy, smart homes, smart agriculture and robotics. We had the chance to visit the historical and cultural places of Berlin. We also spent a weekend in Prague. Thanks to the national agency, our provincial national education directorate, Prof. Dr. Şahin Albayrak, Dr. Nuri Kaaoğlu, Dr. I would like to thank Fikret Sivrikaya and all GT ARC employees.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ projesi kapsamında Haziran ayı boyunca 6 öğrencim ve bir meslektaşım ile Berlindeydik. Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan GT ARC’da staj yapan öğrencilerim, nesnelerin interneti, otonom araçlar, yenilebilir enerji, akıllı evler, akıllı tarım ve robotik alanlarına odaklandı. Berlinin tarihi ve kültürel yerlerini gezme şansı elde ettik. Bir haftasonumuzu da Prag’da geçirdik. Öğrencilerime bu mükemmel deneyimi yaşatan ulusal ajansa, il milli eğitim müdürülüğümüze, Prof. Dr. Şahin Albayrak’a, Dr. Nuri Kaaoğlu’na, Dr. Fikret Sivrikaya’ya ve tüm GT ARC çalışanlara teşekkür ederim.

Related posts

The 7. Highway Traffic Security Symposium

Moderator

Pohar Vedy Science Cup

Moderator

Winner of Minecraft Competition!

Moderator