Personal

Code 4 SDGs

 

Code 4 SDGs project has received a grant from the European Commission Sivil Düşün Programme (SD4/GEN/2333). The aim of the project is to develop learning scenarios for secondary school teachers to contribute to sustainable development goals through coding. The target group of the project was approximately 100 teachers. The partners of the project are Sustainable Education and Information Association (SEED) and Altındağ District Directorate of National Education.

First phase: 100 teachers were trained on Sustainable Development Goals and Coding in 3 sessions. The trainings were recorded and more teachers were reached.

Second phase: Trained teachers developed learning scenarios that contribute to the Sustainable Development Goals with coding and implemented them in their classrooms. Students both improved their coding skills and had an idea about sustainable development goals.

Third phase: The learning scenarios implemented by the teachers in the lessons were turned into a book. Teachers created a guide for their colleagues. This guide was distributed both in printed and electronic media.

Fourth stage: 10 of the learning scenarios implemented by the teachers in the lessons were videoised and shared on social media as sample activities. You can check our instagram account to access the videos: https://www.instagram.com/code4sdgs/

 

Code 4 SDGs projesi Avrupa Komisyonu Sivil Düşün programı (SD4/GEN/2333) kapsamında hibe almıştır. Projenin amacı; ortaokul öğretmenlerinin kodlama yoluyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayacak öğrenme senaryoları geliştirmektir. Projenin hedef kitlesini yaklaşık 100 öğretmen oluşturmuştur. Projenin ortakları Sürdürülebilir Eğitim ve Enformasyon Derneği (SEED) ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür.

Birinci aşama: 100 öğretmene 3 oturumda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kodlama Eğitimi verildi. Eğitimler kaydedilerek daha fazla öğretmene ulaşılması sağlandı.

İkinci aşama: Eğitim alan öğretmenler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına kodlama ile katkı sağlayan öğrenme senaryoları geliştirdi ve sınıflarında uyguladı. Öğrenciler hem kodlama becerilerini geliştirdi hem sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında fikir sahibi oldu.

Üçüncü aşama: Öğretmenler tarafından derslerde uygulanan öğrenme senaryoları kitap haline getirildi. Öğretmenler, meslektaşları için bir rehber oluşturdu. Bu rehber hem basılı hem elektronik ortamda dağıtıldı.

Dördüncü aşama: Öğretmenler tarafından derslerde uygulanan öğrenme senaryolarından 10 tanesi videolaştırıldı ve sosyal medyada örnek etkinlik olarak paylaşıldı. Videolara ulaşmak için instagram hesabımızı inceleyebilirsiniz: https://www.instagram.com/code4sdgs/

Related posts

ICT Teacher Candidate Meeting in İzmir

Moderator

One more award from Istanbul University

Moderator

Summer School Programme

Moderator