Personal

ISTE Watch to 20 Award!

ISTE (International Society for Technology in Education) is a non-profit organization that works with the global education community to accelerate innovation in education through the smart use of technology. With its worldwide network, it believes in the potential of technology to transform teaching and learning. ISTE sets a bold vision for educational transformation through the ISTE Standards, a framework for students, educators, administrators, coaches and computer science educators to rethink education and create innovative learning environments. ISTE hosts ISTELive, one of the world’s most influential annual educational technology events. The institution’s professional learning offerings include online courses, professional networks, year-round academies, peer-reviewed journals and other publications. ISTE is also the leading publisher of technology-focused books in education.

The ISTE 20 to Watch award is given to 20 promising people who are already making a difference with their work. The winners demonstrated excellence through projects or works that inspired others. The award was given to 20 people. Of the award winners, 15 are from the USA and 5 are from other countries. One of the winners of the award is Ankara Atatürk Vocational and Technical Anatolian High School Information Technologies Teacher Dr. Selcuk Yusuf Arslan. The award ceremony of the competition was held on June 22-26, 2022 at the ISTE Live event in New Orleans, USA.

Richard Culatta, CEO of ISTE, said: “We are delighted to highlight some of the most innovative educators from around the world for their tireless commitment to transforming learning for all students. Each of these educators has had a tremendous impact on learning quality and student engagement during a very challenging time. Congratulations to all the award winners!”

Arslan, who was a finalist in the Global Teacher Prize, which was previously accepted as an education nobel, played an important role in getting this award by adding an interdisciplinary perspective to coding education, encouraging his students to STEAM career, strengthening especially the digital skills of female students and contributing to the United Nations Sustainable Development Goals with his projects. played.

Press release: https://www.iste.org/explore/press-releases/iste-spotlights-innovative-educators-creating-transformational-learning

 

 

ISTE (International Society for Technology in Education, Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu), teknolojinin akıllı kullanımı yoluyla eğitimde yeniliği hızlandırmak için küresel eğitim topluluğuyla birlikte çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dünya çapındaki ağı ile teknolojinin öğretme ve öğrenmeyi dönüştürmek için sahip olduğu potansiyele inanmaktadır. ISTE, öğrenciler, eğitimciler, yöneticiler, koçlar ve bilgisayar bilimi eğitimcilerinin eğitimi yeniden düşünmeleri ve yenilikçi öğrenme ortamları yaratmaları için bir çerçeve olan ISTE Standartları aracılığıyla eğitim dönüşümü için cesur bir vizyon belirler. ISTE, dünyanın en etkili yıllık eğitim teknolojileri etkinliklerinden biri olan ISTELive’a ev sahipliği yapar. Kurumun profesyonel öğrenim teklifleri arasında çevrimiçi kurslar, profesyonel ağlar, yıl boyunca devam eden akademiler, hakemli dergiler ve diğer yayınlar yer alır. ISTE aynı zamanda eğitimde teknoloji odaklı kitapların önde gelen yayıncısıdır.

ISTE 20 to Watch ödülü, çalışmalarıyla halihazırda fark yaratan 20 gelecek vadeden kişiye verilir. Kazananlar, başkalarının esineleneceği projeler veya eserler aracılığıyla mükemmelliği gösterdiler. Ödül 20 kişiye verildi. Ödül kazananlardan 15’i ABD’den 5’i de diğer ülkelerden. Ödülü kazananlardan biri de Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojleri Öğretmeni Dr. Selçuk Yusuf Arslan oldu. Yarışmanın ödül töreni 22-26 Haziran 2022’de ABD’nin New Orleans eyaletindeki ISTE Live etkinliğinde yapıldı.

ISTE CEO’su Richard Culatta, “Tüm öğrenciler için öğrenimi dönüştürmeye yönelik yorulmak bilmeyen bağlılıkları için dünyanın dört bir yanından en yenilikçi eğitimcilerden bazılarını aydınlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu eğitimcilerin her biri, çok zorlu bir dönemde öğrenim kalitesi ve öğrenci katılımı üzerinde muazzam bir etki yarattı. Tüm ödül sahiplerini tebrik ederim!” dedi.

Daha önce eğitim nobeli olarak kabul edilen Global Teacher Prize’da finale kalan Arslan, kodlama eğitimine disiplinlerarası bir bakış açısı katması, öğrencilerini STEAM kariyerine cesaretlendirmesi, özellikle kız öğrencilerin dijital becerilerini güçlendirmesi ve yaptığı projelerle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıda bulunması bu ödülü almasında önemli rol oynadı.

Basın bülteni: https://www.iste.org/explore/press-releases/iste-spotlights-innovative-educators-creating-transformational-learning

Related posts

Aerospace in Class Project

Moderator

JCI TOYP Top 20!

Moderator

Vote for me!

Moderator