School

STEM Camp

April 23 the National Sovereignty and Children’s Day was dedicated to all children of the world, by Mustafa Kemal ATATÜRK, the founder of our country. Being conducted as a part of STEM Discovery Camp, the STEM Camp Project, therefore, was performed on this special day. 20 secondary school students, 12 are female and 8 are male, from 5 different schools of two cities of Turkey attended the camp. There were more vacancies for female students than male ones to avoid gender gap. The students were elected through some objective criterions applied in a Google form. The camp was held during two days (April 23-24). The students were provided accommodation at Golden Village Open Air Museum for one night. We consider this Project was an excellent experience for them.

Since we aim at fun and socialization for students, in addition to specific training with workshops, the motto of the Project was decided as “get sociable and enjoy with STEM”. Students, who were getting socialized thanks to games and culture trips for two days, felt sad when it came to say goodbye to each other in the end.

According to the camp program provided hereinafter, there were 10 different workshops, in 4 of them scientix resource was used. Thus, the theme of this year “best practices in using innovative STEM resource” was not missed out. Our trainers adopted their own individual innovative resources in the other workshops. The teachers who were responsible to carry out this event were Prof. Dr. Mehmet Yılmaz from the department of biology at Gazi University, Merve Adıgüzel, Sefa Merve Kılıçaslan, director of the Project and ICT teacher Selçuk Yusuf ARSLAN, Science Teacher Semih ESENDEMİR, Math Teacher Tolga AYGÜN ve ICT Teacher Merve ÖZER. All of them voluntarily supported this Project of STEM Camp. 14 high school students from Ataturk Vocational and Technical High School were also volunteers contributing to the event by participating in icebreaker games and assisting their teachers in workshops for two days. At the final ceremony, all participator students were awarded of Certificate of attendance and the other participants including students, teachers and supporters were given certificate of appreciation.

23 Nisan ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çocuk Bayramı olarak tüm dünya
çocuklarına armağan edilmiştir. STEM Discovery Week kapsamında yürütülen STEM Camp projesi de
bu yüzden bu özel günde düzenlenmiştir. STEM Camp’a iki farklı şehirden, 5 farklı okuldan 20
ortaokul öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilerin 12’si kız, 8’i ise erkek öğrencidir. Kız öğrenciler daha
fazla seçilerek STEM’de gender gap’in azaltılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin seçimi bir Google Forms
üzerinden belirlenen nesnel kriterlere göre yapılmıştır. Kamp 2 gün (23-24 april 2019) sürmüştür.
Öğrenciler 1 gece Golden Village Open Air Museum’da konaklamıştır. Öğrenciler için mükemmel bir
deneyim olduğunu düşünüyoruz.

Bu projenin mottosu “Get Sociable and Enjoy with STEM” ‘dir. Öğrencilerin STEM workshopları ile
spesific konuları öğrenmesinin yanında eğlenmesini ve sosyalleşmesini de hedefledik. Icebreaker
gameler ve culture trip sayesinde öğrenciler birbirleri ile kaynaşmıştır. Birbirini tanımayan 20 öğrenci
ikinci gün sonunda ayrılırken duygusal anlar yaşandı.

STEM Kamp programı aşağıda sunulmuştur. Kampta 10 farklı atölye bulunmaktadır. Bu atölyelerin 4
ünde Scientix resource kullanılmıştır. Böylece bu yılın teması olan “Best Practices in Using Innovative
STEM Resource” ‘a önem verilmiştir. Diğer atölyelerde ise eğitmenlerimizin kendi özgün ve yenilikçi
kaynakları kullanılmıştır. Eğitimcilerimiz Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Yılmaz (Biyoloji
ABD), Merve Adıgüzel, Sefa Merve Kılıçaslan, Proje Yürütücüsü ve ICT Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan,
Science Teacher Semih Esendemir, Math Teacher Tolga Aygün ve ICT Teacher Merve Özer’dir.
Eğitmenlerin tamamı STEM Camp’a gönüllü olarak destek vermiştir. Ataturk Vocational and Technical
High School ‘dan 14 öğrenci ise iki gün boyunca ortaokul öğrencilerine icebreaker gameler oynatmış
ve atölyelerde eğitmenlere yardımcı olarak projeye katkı sağlamıştır. Kamp sonunda tüm öğrencilere
katılım sertifikası ve görevlilere, eğitmenlere ve destekçilere ise teşekkür sertifikası verilmiştir.

Related posts

Coding by Babysteps

Moderator

Minecraft Hour of Code

Moderator

Award to Respect in Traffic

Moderator