School

Regional Winner of TUBITAK

In the high school students research projects competitions held every year by TUBITAK, years a total of 7 of our projects were invited to the Regional finals on Psychology, Sociology (2), Coding, Value Education(2) and Geography fields in the last 4. One of these projects was selected as regional winner in psychology field.

46.TUBITAK Project Competition Amongst High School Students

Psychology– Internet Addiction’s Role on High School Students Social Loneliness                                      Students: Musa AYGÜN-Volkancan ÖZKUZUCU                Regional Winner-National Finalist

Coding-Nobezity                                                                                                                                                          Students: D. BALTACI-B. KILIÇLI

47.TUBITAK Project Competition Amongst High School Students

Value Education: Value Education with Educational Games                                                                          Students: Sedat MEMİLİ-Mustafa Görkem KARAGÖZ

Geography-Climate Changing, What is Turkey Doing?                                                                                    Students: Kenan ÖZAĞAÇ-Atakan SELÇUK

48.TUBITAK Project Competition Amongst High School Students

Sociology-Dropping School in Junior High: Reasons and Solution Suggestions                                       Students: Arda GÜNDOĞAR-Oktay TOPRAKSOY

Sociology– Examination of Junior High Students’ Social Media Usage Purposes                                     Students: Atakan SELÇUK

49.TUBITAK Project Competition Amongst High School Students

Value Education: Creative Drama Method on Value Education: An Action Research                                                Students: Büşra BOYABATLI-Azize AYGIR

 

 

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasında son 3 yılda Psikoloji, Sosyoloji (2), Kodlama, Değerler Eğitimi (2) ve Coğrafya dallarında toplam 6 projemiz bölge finaline davet edildi. Bu projelerden biri de bölge birinciliği kazandı.

46.TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

Psikoloji-Ortaöğretim Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığının Sosyal Yalnızlık Üzerindeki Rolü          Öğrenciler: Musa AYGÜN-Volkancan ÖZKUZUCU             Bölge Birincisi-Türkiye Finalisti

Kodlama-Nobezite                                                                                                                                              Öğrenciler: D. BALTACI-B.KILIÇLI

 47.TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

Değerler Eğitimi-Değerlerin Farkındayım: Değerlerin Eğitsel Oyun ile Öğretimi                                                  Öğrenciler: Sedat MEMİLİ-Mustafa Görkem KARAGÖZ

Coğrafya-İklim Değişiyor, Türkiye Ne Yapıyor?                                                                                                Öğrenciler: Kenan ÖZAĞAÇ-Atakan SELÇUK

48.TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

Sosyoloji-Ortaöğretimde Okul Terki: Nedenleri ve Çözüm Önerileri                                                            Öğrenciler: Arda GÜNDOĞAR-Oktay TOPRAKSOY

Sosyoloji- Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi                      Öğrenciler: Atakan SELÇUK

49.TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

Değerler Eğitimi-Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemi: Bir Eylem Araştırması                                              Öğrenciler: Büşra BOYABATLI-Azize AYGIR

Related posts

The Girls Encountering Technology Project

Moderator

My fighting obesity project has been granted by GSB

Moderator

Scichallenge Winner!

Moderator