Personal

Quantum Computing in STEM Education

I attended the first workshop of the Quantum Computing in STEM Education project organised by Science on Stage Europe. In the workshop held in Berlin on 16-18 February 2024, we started to work with outstanding educators to prepare new teaching materials. The next meeting of the project, where 4 different groups focus on different quantum computing topics, will take place in the spring of 2025.

Science on Stage Europe tarafından düzenlenen Quantum Computing in STEM Education projesinin ilk atölyesine katıldım. Berlin’de 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen atölyede birbirinden değerli eğitimcilerle yeni öğretme materyalleri hazırlamak için çalışmalara başladık. 4 farklı grubun farklı quantum bilişim konularına odaklandığı projenin bir sonraki toplantısı 2025 yılı ilkbaharında gerçekleşecektir.

 

 

Related posts

Science Project Workshop in Brussels

Moderator

BETT TeachMeet International

Moderator

Green Skills Award Ceremony

Moderator