Personal

Jury’s Special Award

I participated Educathon 20 on 21-23 August 2020. This years theme was “Distance Education”. 25 different teams produced solutions for distance education in 48 hours. A team was consist of an educator, a designer and a software developer. My team, Feedforward, did a project about online learning design for teachers. We called OLA-Online Learning Assistant to this solution. After jury evaluation, our project, OLA, was received  Mektep Jury’s Special Award. I would like to thank Mektep, Workinton, my teammates and all participants for this amazing Educathon.

 

21-23 Ağustos 2020 tarihlerinde Educathon 20’ye katıldım. Bu yılın teması uzaktan eğitimdi. 25 farklı takım 48 saat boyunca uzaktan eğitime çözüm üretti. Her takım bir eğitimci, bir yazılımcı ve bir tasarımcıdan oluştu. Takımım FeedForward öğretmenler için çevrimiçi öğrenme tasarımı konulu proje üretti. Bu çözüme OLA-Çevrimiçi Öğrenme Asistanı adını verdik. Jüri değerlendirmesi sonunda projemiz Mektep Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Bu muhteşem Educathon için Mektep, Workinton, takım arkadaşlarım ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. 

Related posts

Winner of ETF Innovative Teaching & Learning Award

Moderator

Teacher Meeting in Uşak

Moderator

SDGs in STEM Education

Moderator