Personal

STEM Okul Etiketi

STEM Okul Etiketi (STEM School Label)

STEM yaklaşımının tüm dünyada kabul görmesi ile birçok ülke ulusal STEM stratejilerini açıklamaya başlamıştır. Sizlere bahsetmek istediğim STEM Okul Etiketi (STEM School Label) projesi de okul bazında STEM stratejileri geliştirmek amacıyla okulları cesaretlendirmektedir. STEM Okul Etiketi projesi belirlenen kriterlere göre, okul temsilcilerinin çevrimiçi bir öz değerlendirme aracı kullanarak okullarının STEM performansını değerlendirebilecekleri bir çerçeve sunmaktadır. Bu öz değerlendirme aracı, okulların gerekli gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olacak ve başvuran okullara okul düzeyinde STEM etkinliklerini iyileştirmeleri için kaynak önerileri de sağlayacaktır. STEM Okul Etiketi kriterlerinin geliştirilmesi bir dizi çalışma sonunda gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada STEM Okulu’nu tanımlayan ilk temel bileşenler ve kriterler kümesini belirlemek için literatür taraması yapılarak STEM Okulu konseptinin mevcut tanımları, çerçeveleri ve sınıflandırmaları analiz edilmiştir. İkinci adımda ise, STEM eğitiminde kilit aktörler olarak tanımlanan ve ilgili anlayışlara sahip olan dört paydaş grubu (okullar, STEM öğretmenleri, Eğitim Bakanlıkları ve STEM endüstrisi)  ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Son aşamada ise, STEM okulunu tanımlayacak bir anket geliştirilmiştir.

Yapılan ilk denemeler bir STEM okulunu tanımlayan temel bileşenler ve kriterler değerlendirildiğinde büyük oranda bir memnuniyet olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulguların STEM eğitiminin verilmesi ve geliştirilmesinde kilit paydaşlardan toplandığı düşünüldüğünde, bu sonuçlar oldukça önemlidir. Yine de bu
kriterin iyileştirilebileceği düşünülmektedir. Farklı müdahalelerin, tartışmaların ve değişikliklerin ardından, bir okulun STEM stratejisinin bir STEM Okulu olarak kabul edilebilmesi için yerine getirmesi gereken son bileşenler ve kriterler şunlardır: öğretim süreçleri, müfredat uygulamaları, ölçme ve değerlendirme, okul personelinin mesleki gelişimi, okul liderliği ve kültürü, paydaşlarla iletişim ve okul alt yapısı. Tüm bu ana kriterlerin bir dizi alt kriterleri de mevcuttur (Şekil 1).

Şelkil 1. Bileşen ve Kriterler (Kaynak: https://twitter.com/ScientixTurkey/status/1280030640713404416?s=20)

Okullar https://www.stemschoollabel.eu/ adresine kayıt olup ilgili anketleri doldurarak okullarının durumunu görebilecektir. STEM stratejisine sahip okullara da STEM Okul Etiketleri verilecektir. Genel olarak 3 farklı STEM Okul Etiketi bulunmaktadır.

  1. Competent (Yeterli): STEM Okulu stratejisinin minimum uygulaması
  2. Proficient (Yetkin): STEM Okulu stratejisine daha gelişmiş yaklaşım
  3. Expert (Uzman): STEM Okulu stratejisinin tüm kriterleri için olağanüstü uygulama

Sizler de okulunuzda yapılan STEM uygulamalarını değerlendirmek ve görünürlüğü artırmak için STEM Okul Etiketi başvurusu yapabilirsiniz. Sorularınız için lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Selçuk Yusuf Arslan

Scientix Elçisi

 

 

Related posts

World Teachers Day 2018

Moderator

Gold Awards Final

Moderator

I ran a micro:bit workshop

Moderator